Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện siêu ngắn

   Có thể tham khảo kiểu đề sau: “Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em”.

   Lập dàn ý:

* Mở bài: giới thiệu truyện em định kể: truyện “Thánh Gióng”.

* Thân bài:

- Giới thiệu nhân vật: “Đời Hùng Vương thứ 6, có hai vợ chồng ông lão sinh được một con trai nhưng lên ba vẫn không biết đi, biết nói, biết cười…”

- Các chi tiết:

+ Giặc Ân đang xâm lược nước ta

+ Vua cho sứ giả đi tìm người tài giỏi để giúp vua cứu nước.

+ Thánh Gióng bảo vua làm cho con ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt.

+ Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.

+ Cầm vũ khí vua ban ra trận.

+ Thánh Gióng xông trận giết giặc.

+ Roi gãy lấy tre bên đường làm vũ khí.

+ Thắng giặc, Gióng bỏ lại áo giáp, cưỡi ngựa bay về trời.

+ Vua nhớ công lao của Thánh Gióng phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.

* Kết bài: Thể hiện sự biết ơn của em với nhân vật Thánh Gióng, có lời hứa sẽ cố gắng học tập và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.