Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

-Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn

-Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.

-Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 600 33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

 

2. Hiện tượng các mùa

– Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa:

+ Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

+ Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

            Ngày 22/6 (hạ chí): nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời -> mùa nóng ở bán cầu Bắc.

            Ngày 22/12 (đông chí): nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời -> mùa nóng ở bán cầu Nam.

            Ngày 21/3 và 23/9: ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc tại Xích đạo lúc 12 giờ trưa, hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau => đây là thời kì chuyển tiếp mùa nóng và lanh ở hai bán cầu.

- Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.

- Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!