Sự chuyển hóa năng lượng

I. Sự chuyển hóa năng lượng

- Trong mọi hoạt động đều có sự chuyển năng lượng từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

- Ví dụ:

+ Khi nấu cơm bằng nồi điện, năng lượng điện chuyển thành nhiệt năng làm chín cơm.

+ Năng lượng điện chuyển thành quang năng phát ra từ bóng đèn.

+ Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động.

+ Chuyển hóa năng lượng của quả bóng trong hình vẽ:

II. Định luật bảo toàn năng lượng

Nội dung:

“Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác”.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!