Sự đa dạng của chất

I. Khái niệm về vật thể và chất

- Vật thể là tất cả những gì thấy được (kể cả cơ thể người), do một hoặc nhiều chất tạo nên.

Ví dụ: giọt nước được tạo thành từ một chất là nước, không khí gồm nhiều chất khí khác nhau,…

- Chất là một dạng của vật thể, chất tạo nên vật thể. Ở đâu có vật thể là ở đó có chất.

II. Chất ở quanh ta

- Thế giới quanh ta gồm các vật thể vô cùng đa dạng.

- Có hàng chục triệu chất khác nhau. Nhiều chất có sẵn trong tự nhiên như nước, muối khoáng, dầu mỏ,… hoặc do con người điều chế như một số chất có trong dược phẩm, mĩ phẩm, son,…

- Phân loại: tùy theo cách phân loại ta có thể phân chia như sau:

Vật thể tự nhiên là những vật có sẵn trong tự nhiên, ví dụ: không khí, nước, cây mía,…

+ Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra, ví dụ: quyển vở, quyển SGK, cái ấm,…

+ Vật sống (hay vật hữu sinh) là vật có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản, ví dụ: thực vật, động vật,…

+ Vật không sống (hay vật vô sinh) là những vật không có các khả năng như vật sống, ví dụ: cây cầu, đồi núi,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!