Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục

 - Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối liền hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.

 - Hướng quay của Trái Đất từ Tây sang Đông.       

 - Thời gian tự quay một vòng 24 giờ ( một ngày một đêm)

 - Chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng, đó là khu vực giờ.                  

- Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ của khu vực giờ gốc và đánh số 0.

 - Nước ta nằm trong khu vực giờ số 7 và thứ 8.

 - Phía Đông có giờ sớm hơn phía Tây.

 - Kinh tuyến 1800 là đường đổi ngày quốc tế.

 

2. Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

a) Hiện tượng ngày và đêm

- Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có này và đêm.

- Diện tích được Mặt Trời chiếu sáng gọi là ngày.

- Diện tích nằm trong bóng tối gọi là đêm.

b) Sự lệch hướng do vận động tự quay của Trái Đất

- Các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng.

+ Ở nửa cầu Bắc vật chuyển động lệch về hướng bên phải.

+ Ở nửa cầu Nam vật chuyển động lệch về phía bên trái.

- Lực côriôlít ở cả hai bán cầu là như nhau.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!