Tế bào

I. Khái niệm tế bào

- Mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

- Tế bào là đơn vị cấu trúc sự sống, các tế bào thường được gọi là "những viên gạch đầu tiên cấu tạo nên sự sống"

- Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: sinh trưởng (lớn lên), hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm ứng, bài tiết và sinh sản.

 

How many cells are there in the human body? - Quora

Một số tế bào người

 

 

            

 

II. Kích thước của tế bào

- Tế bào có kích thước nhỏ, hầu hết không thể quan sát bằng mắt thường mà phải quan sát bằng kính hiển vi quang học.
- Kích thước trung bình tế bào từ 1µm đến 10mm 

 

 

- Một số loại tế bào có kích thước lớn, có thể quan sát bằng mắt thường như tế bào trứng cá và tế bào trứng ếch.

 

 

 

III. Hình dạng tế bào

Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình cầu ( tế bào trứng), hình đĩa ( tế bào hồng cầu), hình sợi (tế bào sợi nấm), hình sao (tế bào thần kinh), hình trụ (tế bào lót xoang mũi), hình thoi (tế bào cơ trơn), hình nhiều cạnh (tế bào biểu bì)…

 

 

IV. Chức năng tế bào

- Chức năng chính của tế bào là cấu tạo nên cơ thể, giúp cơ thể thực hiện các hoạt động sống.
- Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau sẽ thực hiện các chức năng khác nhau đặc trưng của sự sống.
Ví dụ: tế bào biểu bì có chức năng bảo vệ; tế bào mạch dẫn có chức năng dẫn truyền nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng; tế bào cơ có chức năng vận động, tế bào trứng có chức năng sinh sản, tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxygen…

 

 

Một số tế bào cấu tạo nên cơ thể người

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!