tế bào (tiếp theo)

I. Sự lớn lên của tế bào

- Các tế bào con mới hình thành có kích thước bé

- Nhờ quá trình trao đổi chất mà kích thước và khối lượng của chúng tăng dần lên, trở thành những tế bào trưởng thành.

 

II. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào

- Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.

Ví dụ: sự lớn lên về kích thước của các loài động vật, thực vật, thằn lằn mất đuôi và được tái sinh…Lý thuyết sinh học 11-Loga.vn: Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
Sự lớn lên của cây

 

Một loạt động vật có khả năng tự mọc lại đầu, đuôi khi bị đứt

Thằn lằn mất đuôi và sau một thời gian cái đuôi đó được tái sinh

III. Sự sinh sản của tế bào

- Khi đạt kích thước nhất định một số tế bào thực hiện phân chia tạo ra các tế bào con (gọi là sự sinh sản của tế bào).

- Từ 1 tế bào, trải qua quá trình phân chia tạo ra 2 tế bào con.

 

Sự sinh sản của tế bào thực vật

 

Sự sinh sản của tế bào động vật

 

- Quá trình phân chia thường diễn ra liên tục theo thời gian nhất định trong cơ thể sinh vật.

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!