Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

I. ĐỌC MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG

- Đọc tên bản đồ để biết nôi dung và lãnh thổ thể hiện

- Biết tỉ lệ bản đồ để có thể đo khoảng cách giữa các đối tượng

- Đọc bảng chú giải để nhận biết các đối tượng trên bản đồ

- Xác định các đối tượng địa lí cần quan tâm trên bản đồ

- Trình bày mối quan hệ của các đối tượng địa lí.

II. TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ.

Để tìm đường đi trên bản đồ, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định nơi đến và nơi đi, hướng đi trên bản đồ

Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường phù hợp với mục đích (ngắn nhất, thuận lợi nhất, có thể đi qua một số điểm cần thiết, đảm bảo quy định về an toàn giao thông)

Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, xác định khoảng cách thực tế sẽ đi.

Ví dụ: Từ vị trí của tôi đi Hồ Tây

Vào Google Map để dễ dàng tìm kiếm đường đi từ vị trí của bạn đến Hồ Tây.

Xác định vị trí đến Hồ Tây