Thực vật

I. Đa dạng thực vật

-  Thực vật trên Trái Đất vô cùng đa dạng:
+ Môi trường sống: Trên cạn (cây xoài, cây vải...), dưới nước(cây sen, cây súng...), đới lạnh (cây lá kim,...), đới nóng (cây xương rồng,...)…

 
+ Số lượng loài: trên thế giới có khoảng 400000 loài thực vật đã được phát hiện, trong đó Việt Nam có gần 12 000  loài
- Dựa vào đặc điểm hình thái, cấu tạo bên trong, đặc điểm sinh sản…người ta chia thực vật làm hai nhóm chính với các ngành đại điện:

Các nhóm thực vật

II. Thực vật không có mạch dẫn (Rêu)

Đại diện: rêu tường

Đây là nhóm thực vật bậc thấp, sống trên cạn đầu tiên, không có mạch dẫn.
Đặc điểm:
+ Mọc thành từng thảm, chưa có rễ chính thức, một số có rễ giả, chưa có mạch dẫn
+ Kích thước nhỏ bé

+ Sinh sản bằng bào tử

Môi trường sống: những nơi ẩm ướt (chân tường, trên thân cây to, dưới tán rừng, trên đá…)