Thực vật (tiếp theo)

I. Vai trò của thực vật đối với tự nhiên

Là nơi sinh sống của một số loài động vật

Ví dụ: chim, sóc

Là thức ăn của một số loài động vật

Ví dụ: sâu, trâu bò, hươu…

Điều hòa khí hậu:
+ Thực vật góp phần giữ cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí, điều hòa khí hậu

+ Hiện tượng thoát hơi nước ở lá cây góp phần làm giảm nhiệt độ môi trường, điều hòa không khí, giảm hiệu ứng nhà kính

Thực vât góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường: quá trình quang hợp và tổng hợp chất hữu cơ của cây xanh giúp giảm lượng khí co2 và tăng lượng khí o2 có trong không khí.

Thực vật góp phần chống xói mòn đất và bảo vệ nguồn nước: cây xanh có khả năng ngăn dòng nước chậm lại giúp hạn chế và giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của thiên tai như: sạt lở đất, lũ quét…