Tìm đường đi trên bản đồ

I. Phương hướng trên bản đồ

* Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. Các hướng chính trên bản đồ được quy định như sau:

Các hướng chính trên bản đồ

* 2 Cách xác định phương hướng trên bản đồ:

- Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ.

+ Đầu bên phải và của vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây.

+ Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, phía dưới chỉ hướng nam.

Xác  định phương hướng  dựa vào đường kinh vĩ tuyến

- Với những bản đồ lược đồ không thể hiện các đường kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.

II. TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ.

Để tìm đường đi trên bản đồ, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định nơi đến và nơi đi, hướng đi trên bản đồ

Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường phù hợp với mục đích (ngắn nhất, thuận lợi nhất, có thể đi qua một số điểm cần thiết, đảm bảo quy định về an toàn giao thông)

Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, xác định khoảng cách thực tế sẽ đi.

Ví dụ: Từ vị trí của tôi đi Hồ Tây

Vào Google Map để dễ dàng tìm kiếm đường đi từ vị trí của bạn đến Hồ Tây.

Xác định vị trí đến Hồ Tây