Tìm hiểu chung Điều không tính trước

I. Tìm hiểu chung Điều không tính trước

1. Xuất xứ

1988, in trong tập Út Quyên và tôi.

2. Bố cục 3 phần

- Phần 1 (Từ đầu đến lăn đùng ra đất): Nguyên nhân và sự chuẩn bị cho trận đánh nhau.

- Phần 2 (Còn lại): Điều không lường trước khi giải quyết mâu thuẫn.

3. Thể loại: truyện dài.

4. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Điều không tính trước

1. Giá trị nội dung

     Văn bản kể về việc giải quyết một mâu thuẫn trong trận bóng giữa nhân vật tôi và Nghi. Mỗi người lại có những suy nghĩ và cách giải quyết khác nhau trước một vấn đề. Tuy nhiên, nếu như đoàn kết, giải quyết theo hướng tích cực thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

2. Giá trị nghệ thuật

Kể chuyện theo ngôi thứ nhất cùng việc miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng chân thực.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!