Tìm hiểu chung Gấu con chân vòng kiềng

I. Tìm hiểu chung Gấu con chân vòng kiềng

1. Xuất xứ:

Theo Stihi.ru, bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương.

2. Bố cục: 2 phần.

- Phần 1 (5 khổ đầu): Gấu con bị loài vật khác trêu chọc về chân vòng kiềng.

- Phần 2 (Còn lại): Gấu con sau nghe mẹ giải thích rất tự tin vào chân vòng kiềng của mình.

3. Thể loại: thơ 5 chữ.

4. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm kết hợp tự sự và miêu tả.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Gấu con chân vòng kiềng

1. Giá trị nội dung

Mượn hình ảnh các con vật, Gấu con chân vòng kiềng nêu lên vấn đề về ngoại hình của con người. Bài thơ khẳng định ngoại hình không quan trọng và không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

2. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ 5 chữ dễ đọc, dễ nhớ, phù hợp với lối kể chuyện.
- Kết hợp linh hoạt giữa phương thức kể, miêu tả và biểu cảm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!