Tìm hiểu chung Giờ Trái Đất

I. Tìm hiểu chung Giờ Trái Đất

1. Xuất xứ

- Theo baodautu.vn.

2. Bố cục: 4 phần

- Phần 1 (nhan đề và Sa pô): khái quát và nêu lên sự kiện thông tin.

- Phần 2 (từ đầu đến “chúng ta đang sinh sống”): khởi phát của giờ Trái Đất.

- Phần 3 (tiếp theo đến “một giờ đồng hồ”): sự ra đời và phát triển của giờ Trái Đất.

- Phần 4 (còn lại): Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu.

3. Thể loại: văn bản thông tin.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Giờ Trái Đất

1. Giá trị nội dung

Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành, ý nghĩa và phát triển của chiến dịch này.

2. Giá trị nghệ thuật

Kết hợp văn bản truyền thống với hình ảnh, trích dẫn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!