Tìm hiểu chung Khan hiếm nước ngọt

I. Tìm hiểu chung Khan hiếm nước ngọt

1. Xuất xứ

Theo báo Nhân Dân (2003).

2. Bố cục: 3 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "như vậy là nhầm to"): Nêu vấn đề khan hiếm nước ngọt.

- Đoạn 2 (Tiếp … đến “trập trùng núi đá”): Hiện tượng khan hiếm nước ngọt.

- Đoạn 3 (Đoạn còn lại): Bài học nhận thức cho con người.

3. Thể loại: văn bản nghị luận.

4. Phương thức biểu đạt: nghị luận

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Khan hiếm nước ngọt

1. Giá trị nội dung

Văn bản nêu lên hiện trạng khan hiếm nước ngọt trên thế giới. Từ đó nhắc nhở con người phải sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nước ngọt.

2. Giá trị nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!