Tìm hiểu chung Những phát minh " tình cờ và bất ngờ"

I. Tìm hiểu chung Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"

1. Xuất xứ

Lược trích theo khoahoc.tv.

2. Bố cục: 5 phần.

- Phần 1 (Từ đầu đến Tốt đẹp hơn bao giờ hết): Giới thiệu sơ lược về những phát minh tình cờ.

- Phần 2: Phát minh đất nặn.

- Phần 3: Phát minh kem que.

- Phần 4: Phát minh lát khoai tây chiên.

- Phần 5: Phát minh giấy nhớ.

3. Thể loại: Văn bản thông tin.

4. Phương thức biểu đạt: Thuyết minh.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Những phát minh " tình cờ và bất ngờ"

1. Giá trị nội dung

      Văn bản cung cấp thông tin về những phát minh tình cờ và bất ngờ bao gồm: đất nặn, kem que, lát khoai tây chiên, giấy nhớ. Dù là những phát minh tình cờ hay dùng nhiều thời gian nghiên cứu thì chúng ta cũng nên trân trọng.

2. Giá trị nghệ thuật

Văn bản thông tin trình bày rõ ràng, khoa học, lập luận logic, chặt chẽ.