Tìm hiểu chung Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

I. Tìm hiểu chung Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

1. Xuất xứ:

- Theo kienthuc.net.vn.

2. Bố cục: 3 phần.

- Phần 1 (Từ đầu đến bất hủ ấy): Giới thiệu về bài hát, tác giả và dẫn dắt tới nội dung của văn bản về quá trình ra đời bài hát.

- Phần 2 (Tiếp đến người khác viết thay): Quá trình ra đời bài hát.

- Phần 3 (Còn lại): Ý nghĩa và giá trị của bài hát.

3. Thể loại: Văn bản thông tin.

4. Phương thức biểu đạt: Thuyết minh.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

1. Giá trị nội dung

      Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng là văn bản cung cấp thông tin về bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng: tác giả, hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa,... đem đến tri thức nghệ thuật cho độc giả.

2. Giá trị nghệ thuật

Cấu trúc chặt chẽ, rõ ràng, có dẫn chứng, trích lời nói cụ thể của nhân vật làm tăng tính chân thực.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!