Tìm hiểu chung Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

I. Tìm hiểu chung Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

1. Xuất xứ

Tổng hợp từ Tri thức trẻ - Báo điện tử Tổ quốc.

2. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Đoạn đầu tiên (Nêu vấn đề nghị luận).

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “rèn luyện tính kỉ luật” (Những lợi ích của việc nuôi thú cưng).

- Đoạn 3: Đoạn còn lại (Khẳng định lại vấn đề).

3. Thể loại: văn bản nghị luận.

4. Phương thức biểu đạt: nghị luận.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

1. Giá trị nội dung

Văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? nêu những lợi ích của việc nuôi một thú cưng trong nhà. Từ đó đồng tình với quan điểm nên nuôi một con vật khi nhà có trẻ con.

2. Giá trị nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!