Tìm hiểu chung Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

I. Tìm hiểu chung Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

1. Xuất xứ

- Trích Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam (2012).

2. Bố cục: 5 đoạn (như đánh dấu trong SGK)

- Phần 1: Nêu vấn đề Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

- Phần 2: Chứng minh vấn đề Gióng ra đời kì lạ.

- Phần 3: Chứng minh vấn đề Gióng lớn lên kì lạ.

- Phần 4: Chứng minh vấn đề Gióng vươn vai đánh giặc.

- Phần 5: Chứng minh vấn đề Gióng bay lên trời và dấu xưa còn lại.

3. Thể loại: nghị luận văn học.

4. Phương thức biểu đạt: nghị luận.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

1. Giá trị nội dung

Qua văn bản Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước, Bùi Mạnh Nhị đã chứng minh rằng Thánh Gióng là một tác phẩm thành công, tiêu biểu viết về lòng yêu nước của dân tộc.

2. Giá trị nghệ thuật

Lập luận sắc bén, thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!