Tìm hiểu chung Về thăm mẹ

I. Tìm hiểu chung Về thăm mẹ

1. Xuất xứ

Trích Mẹ (Tuyển thơ), NXB Lao động - 2002.

2. Bố cục: 2 phần

- Phần 1 (4 câu thơ đầu): Hoàn cảnh người con về thăm mẹ.

- Phần 2 (8 câu thơ tiếp theo): Tình yêu thương của mẹ gắn với những sự vật gần gũi đời thường.

- Phần 3 (2 câu cuối): suy ngẫm của người con về mẹ.

3. Thể loại: Thơ lục bát.

4. Phương thức biểu đạt: biểu cảm.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Về thăm mẹ

1. Giá trị nội dung

    Về thăm mẹ là bài thơ thể hiện tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ mình. Mặc dù mẹ không ở nhà nhưng hình ảnh mẹ hiễn hữu trong từng sự vật thân thuộc xung quanh. Mỗi cảnh, mỗi vật đều biểu hiện sự vất vả, sự tần tảo, hi sinh và đặc biệt là tình thương yêu của mẹ dành cho con. 

2. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ lục bát nhịp nhàng, biểu cảm.

- Kết hợp thành công các biện pháp tu từ: ẩn dụ, liệt kê.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!