Tìm hiểu chung Vẻ đẹp của một bài ca dao

I. Tìm hiểu chung Vẻ đẹp của một bài ca dao

1. Xuất xứ

- Trích Bình giảng ca dao, NXB Giáo dục (1992).

2. Bố cục: 4 phần

- Đoạn 1 (từ đầu… “bài ca dao nào khác”): Giới thiệu sơ lược vẻ đẹp của bài ca dao.

- Đoạn 2 (tiếp theo… “đất phương Nam”):  Phân tích bố cục bài ca dao

- Đoạn 3 (tiếp theo… “mênh mông Đồng Tháp Mười”): Phân tích hai câu đầu bài ca dao

- Đoạn 4 (tiếp theo… “chiêm ngưỡng nhiều”): Phân tích hai câu cuối bài ca dao.

3. Thể loại: Nghị luận văn học.

4. Phương thức biểu đạt: Nghị luận.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Vẻ đpẹ của một bài ca dao

1. Giá trị nội dung

Qua Vẻ đẹp của một bài ca dao, Hoàng Tiến Tựu đã nêu lên ý kiến của mình về vẻ đẹp cũng như bố cục của một bài ca dao. Qua đó thể hiện khả năng lập luận xuất sắc của tác giả.

2. Giá trị nghệ thuật

Khả năng lập luận sắc bén, suy tư đa chiều.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!