Tìm hiểu chung về Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

I. Tìm hiểu chung Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

1. Xuất xứ

- Dẫn theo Báo Văn nghệ, số 49, tháng 12/2011.

2. Bố cục: 2 phần

- Đoạn 1 (từ đầu… “chiêm ngưỡng nhiều”): Thiên nhiên, cảnh quan nơi Đồng Tháp Mười.

- Đoạn 2 (tiếp theo… “đất phương Nam”): Món ăn đặc sản nơi Đồng Tháp Mười.

- Đoạn 3 (tiếp theo… “mênh mông Đồng Tháp Mười”): Vẻ đẹp của sen Đồng Tháp Mười.

- Đoạn 4 (tiếp theo… “chiêm ngưỡng nhiều”): Giới thiệu khu di tích Gò Tháp.

- Đoạn 5 (phần còn lại): Con người nơi Đồng Tháp Mười.

3. Thể loại: Du kí.

4. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

1. Giá trị nội dung

Qua văn bản Đồng Tháp Mười mùa nước nổi, tác giả đã kể về trải nghiệm của bản thân khi được đến vùng đất Đồng Tháp Mười. Đó là một chuyến thú vị, tác giả đã được tìm hiểu nhiều hơn về cảnh vật, thiên nhiên, di tích, ẩm thực và cả con người nơi đây.

2. Giá trị nghệ thuật

Thể loại du kí ghi lại trải nghiệm về vùng đất mới.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!