Tìm hiểu chung về Thời thơ ấu của Hon-da

I. Tìm hiểu chung Thời thơ ấu của Hon-da

1. Xuất xứ

- Trích từ Biển giấc mơ thành sức mạnh đi tới (Bản lí lịch đời tôi), Nguyễn Trí Dũng dịch, NXB Văn hóa Sài Gòn – Báo Sài Gòn giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)

2. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (từ đầu đến không diễn tả được): Xuất thân và tuổi thơ của nhân vật tôi.

- Phần 2 (tiếp đến cõng em chạy đi xem): Quãng thời gian đi học và niềm hứng thú của nhân vật tôi với ô tô.

- Phần 3 (còn lại): Kỉ niệm đi xem cuộc biểu diễn máy bay của nhân vật tôi.

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

4. Thể loại: Hồi kí.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Thời thơ ấu của Hon-da

1. Giá trị nội dung

     Đoạn kí Thời thơ ấu của Hon-đa kể về tuổi thơ sớm nhận ra hứng thú của Hon-đa với máy móc, kĩ thuật. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên ước mộng của tác giả, một trong những yếu tố liên quan đến sự nghiệp của ông sau này.

2. Giá trị nghệ thuật

- Tác phẩm viết theo thể hồi kí.

- Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!