Tìm hiểu chung về truyện cười

1. Khái niệm

- Truyện cười là tác phẩm tự sự dân gian ngắn, có kết cấu chặt chẽ, kết thúc bất ngờ, kể về những sự việc xấu, trái với tự nhiên trong cuộc sống nhằm giải trí, phê phán.

2. Đặc trưng của truyện cười:

- Truyện cười luôn có yếu tố gây cười

- Truyện cười xây dựng các tình huống đối thoại ngắn gọn.

3. Phân loại truyện cười:

- Truyện khôi hài: chủ yếu nhằm mục đích giải trí song vẫn có ý nghĩa giáo dục.

- Truyện trào phúng: chủ yếu nhằm mục đích phê phán, đối tượng phê phán phần lớn là các nhân vật thuộc tầng lớp trên trong xã hội Việt Nam xưa và các thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!