Tìm hiểu chung về truyện trung đại

- Truyện trung đại là loại truyện văm xuôi chữ Hán, ra đời trong khoảng từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIX.

- Đặc trưng thể loại:

   + Nội dung phong phú và thường mang tính chất giáo huấn.

   + Nhân vật chủ yếu được miêu tả qua ngôn ngữu trực tiếp của người kể chuyện, qua hành động và ngôn ngữ đối thoại của nhân vật.

   + Cốt truyện thường đơn giản.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!