Tìm hiểu chung về Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

I. Tìm hiểu chung Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

1. Xuất xứ

- 2016, In trong Bách khoa tri thức tuổi trẻ; 10 vạn câu hỏi vì sao - Động vật.

2. Bố cục: 3 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "là môi trường sinh tồn của con người"): Vai trò của động vật trong cuộc sống của con người.

- Đoạn 2 (Tiếp … đến “tàn sát không nương tay”): Thực trạng cuộc sống của động vật những năm gần đây.

- Đoạn 3 (Đoạn còn lại): Bài học nhận thức cho con người.

3. Thể loại: Văn bản nghị luận.

4. Phương thức biểu đạt: nghị luận.

II. Giá trị nội dung và nghệ thuật Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

1. Giá trị nội dung

     Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật? nhấn mạnh vai trò quan trọng của động vật đối với con người cũng như Trái Đất. Bên cạnh đó, tác giả còn nêu ra hiện trạng hành động sai trái của động vật cùng lời nhắn nhủ con người phải đặt mình vào vị trí của động vật và bảo vệ chúng.

2. Giá trị nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ cùng những lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!