Tổ chức cơ thể đa bào

I. Các cấp độ tổ chức của cơ thể đa bào

Ở sinh vật đa bào (thực vật và động vật), các tế bào được tổ chức theo thứ tự nhất định từ cấp độ cao đến cấp độ thấp.

Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

II. Từ tế bào đến mô

là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định.
Mô thực vật: Mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.
- Mô động vật: Mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì.


 

 

III. Từ mô đến cơ quan

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.
- Cơ quan ở thực vật: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

 

 
- Cơ quan ở động vật: Dạ dày, ruột gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng,…
 
 
 
 
 

IV. Từ cơ quan đến cơ thể

Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.
Thực vật: Hệ chồi, hệ rễ.

 

 

- Động vật: Hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp,…

 

Cấu tạo và cách hệ thần kinh trung ương hoạt động | Vinmec

Hệ thần kinh người

 

Hệ hô hấp là gì? Bí quyết tăng cường sức khỏe hệ hô hấp

Hệ hô hấp ở người

 

- Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.


135.263 hình ảnh về bộ phận nội tạng cơ thể người, hình ảnh sắc nét, độ  phân giải cao - Mua bán hình ảnh shutterstock giá rẻ chỉ từ 3.000 đ trong 2  phút

 

Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!