TỪ VỰNG - UNIT 4 - CÁC ĐỊA ĐIỂM

1. art gallery:      

phòng triển lãm tranh

 

2.  bakery:    

tiệm bánh mì

 

3. bus stop  

bến xe buýt

 

4. cathedral:     

nhà thờ

 

5.  cinema:    

rạp chiếu phim

 

6. grocery store:   

tiệm tạp hóa

 

7. railway station:    

trạm xe lửa

 

8. square:    

quảng trường

 

9. statue:   tượng

 

10. temple  chùa

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!