TỪ VỰNG - UNIT 4 - CHỈ PHƯƠNG HƯỚNG

1. Traffic lights: (n): đèn giao thông

 

2. roundabout (n): vòng xuyến, bùng binh

 

3. zebra-crossing (n): vạch kẻ đường (cho người đi bộ qua đường

 

 

4. cross road (n): nga ba, ngã tư đường

 

5. street corner (n): góc phố

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!