Vài nét về tác giả A. Pus-kin

- A.Pu-skin (1799 – 1837) là đại thi hào của dân tộc Nga.

- Ông là một trong số những nhà văn viết văn xuôi đầu tiên và có nhiều đóng góp cho nền văn học Nga.

- Sự nghiệp sáng tác: ông được biết đến như là “mặt trời của thi ca Nga” với nhiều bài thơ đặc sắc, ông còn sáng tác trường ca, truyện ngắn…