Vài nét về Tác giả Bình Nguyên

I. Tiêu sử Bình Nguyên

- Bình Nguyên (1959) tên thật là Nguyễn Đăng Hào.

- Quê quán:  xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Ông Là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình.

II. Sự nghiệp Bình Nguyên

1. Tác phẩm chính

- Hoa thảo mộc (2001)

- Trăng đợi (2004)

- Đi về nơi không chữ (2006)

2. Giải thưởng

- Giải A cuộc thi thơ Lục bát năm 2002-2003 của báo Văn nghệ.

- Giải chính thức của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ Trăng đợi - năm 2004.

- Giải chính thức cuộc thi thơ “Bác Hồ của chúng ta” năm 2003-2004 của báo Văn nghệ.

- Giải thưởng loại C của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2006 cho tập thơ Đi về nơi không chữ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!