Vài nét về tác giả Đinh Nam Khương

I. Tiểu sử Đinh Nam Khương

- Đinh Nam Khương (1949 - 2018)

- Quê quán: Thôn Đục Khuê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

- Chức danh: Từng là phó chủ tịch Hội Đông y Mỹ Đức, Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

II. Sự nghiệp Đinh Nam Khương

1. Tác phẩm chính

- Nén hương trên mộ người đàn bà (tiểu thuyết), 1992;

- Và các tập thơ: Phía sau những hạt cát, 2001;

- Đợi chờ gió và trăng, 2003;

- Đá vàng, 2005;

- Trên lối đi thời gian, 2007;

- Thơ tình Đinh Nam Khương, 2009;

- 57 lá bùa mê, 2009;

- Hóa đá trước heo may, 2011;

- Lặng lẽ một dòng sông, 2013.

2. Giải thưởng

- Giải A cuộc thi thơ 1981 - 1982 - Báo Văn nghệ.

- Tặng thưởng bài thơ hay nhất 1992 - Báo Văn nghệ Quân đội.

- Tặng thưởng chùm thơ hay nhất 2001 - Báo Văn nghệ.

- Giải B cuộc thi thơ Lục bát 2002 - 2003.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!