Vài nét về tác giả I. Ê-ren-bua

1. Tiểu sử

- I-li-a Ê-ren-bua (1891-1962) sinh ở Kiev, trong một gia đình Do Thái giàu có.

- Là nhà văn nổi tiếng của Liên Xô (trước đây), đồng thời là một nhà báo lỗi lạc.

- Ilya Ehrenburg là đại biểu tối cao Xô Viết tối cao Liên Xô các nhiệm kỳ 3 – 7. Từ năm 1950 là Phó chủ tịch Hội đồng hòa bình Thế giới.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính: Cầu nguyện cho nước Nga, Paris sụp đổ, Lòng yêu nước…

b. Giải thưởng:

- Hai lần ông được tặng giải thưởng Stalin (1942, 1948).

- Năm 1952 được tặng giải thưởng Lê nin vì "sự nghiệp củng cố hòa bình giữa các dân tộc".

Luyện bài tập vận dụng tại đây!