Vài nét về tác giả Nguyễn Tuân

1. Tiểu sử 

- Nguyễn Tuân (1910-1987) sinh ra trong một nhà nho nghèo khi Hán học đã tàn, quê gốc ở Hà Nội.

- Nguyễn Tuân học hết bậc Thành chung thì bị đuổi do tham gia một cuộc bãi khóa phản đối một số giáo viên Pháp nói xấu người Việt Nam.

- Ra tù, ông bắt đầu viết văn, làm báo.

- Năm 1941, Nguyễn Tuân lại bị bắt giam một lần nữa vì giao du với những người hoạt động chính trị.

- Sau Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tuân nhiệt tình tham gia cách mạng và trở thành cây bút tiêu biểu của nền văn học mới.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

- Vang bóng một thời (1940), Tùy bút sông Đà (1960), Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi (1972), ...

b. Phong cách nghệ thuật

- Độc đáo, tài hoa, hiểu biết phong phú về nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện.

c. Giải thưởng

- Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!