Vài nét về tác giả Võ Quảng

1. Tiểu sử

- Võ Quảng (1920-2007), quê ở tỉnh Quảng Nam.

- Ông là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.

2. Sự nghiệp văn học

- Ông chủ yếu tập trung về đề tài thiếu nhi.

- Ông cũng là người đầu tiên dịch tác phẩm Đôn Ki-hô-tê sang tiếng Việt dưới bút danh Hoàng Huy từ năm 1959.

- Ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!