Vài nét về tác tác giả Bùi Đình Phong

I. Tiểu sử Bùi Đình Phong

 - Bùi Đình Phong (1950)

- Quê quán: Hà Tĩnh.

- Ông công tác tại Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, đến tháng 1/1994 ông về công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đảm nhận công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

- Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.

II. Sự nghiệp văn học Bùi Đình Phong

1. Tác phẩm chính

- “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” (NXB Lao động, 2006);

- “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới” (NXB Lao động, 2007);

- “Hồ Chí Minh học và minh triết Hồ Chí Minh” (NXB Chính trị Quốc gia, 2008); 

- “Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh” (NXB Lý luận chính trị, 2014);

- Các bài viết “Văn hóa viết, nói và làm”, “Một tấm gương sống giá trị hơn trăm bài diễn văn”,…

2. Giải thưởng

      Với những nỗ lực đạt được, PGS, TS Bùi Đình Phong nhiều lần được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 1999 - 2014 và danh hiệu Giảng viên giảng dạy giỏi xuất sắc cấp Bộ tiêu biểu, là điển hình tiên tiến tiêu biểu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!