Vi khuẩn

I. Đa dạng vi khuẩn

- Vi khuẩn là những sinh vật:

+  Đơn bào nhân sơ

Có cấu trúc đơn giản

Chỉ quan sát được dưới kính hiển vi 

- Môi trường sống: ở khắp mọi nơi (trong không khí, trong nước, trong đất, trong cơ thể chúng ta và cả các sinh vật sống khác).

- Kích thước và hình dáng đa dạng, trong đó có 3 dạng điển hình là hình que, hình xoắn và hình cầu:

+ Hình que: Trực khuẩn lị.

+ Hình cầu: Tụ cầu khuẩn.

+ Hình xoắn: Xoắn khuẩn giang mai.

+ Hình dấu phẩy: Phẩy khuẩn tả.

- Phân bố riêng lẻ hay thành từng đám

 

II. Cấu tạo của vi khuẩn

- Cấu tạo vi khuẩn đơn giản, tế bào nhân sơ gồm thành tế bào, màng tế bào, chất tế bào và vùng nhân

- Một số vi khuẩn có lông bơi hoặc roi bơi để di chuyển, một số có thêm vỏ nhầy để bảo vệ cơ thể và sinh sống được ở các môi trường khắc nghiệt

 

Vi khuẩn là gì? Có những loại nào? - Bệnh viện Vinmec

III. Vai trò của vi khuẩn

+ Tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật và chất thải hữu cơ làm sạch môi trường.

 

 

+ Chế biến thực phẩm.

 

 

 

 

 

IV. Tác hại của vi khuẩn

- Gây bệnh cho người, động vật, thực vật: 

 

 

- Gây hư hỏng thực phẩm, làm thức ăn bị ôi thiu