Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

I. Hệ Mặt Trời

- Vũ trụ là không gian vô tận. Trong vũ trụ bao la có vô số Thiên Hà. Thiên Hà chứa hệ Mặt Trời gọi là dải Ngân Hà.

- Hệ Mặt trời bao gồm: Mặt trời và 8 hành tinh : sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

- Mặt Trời nằm ở trung tâm của hệ Mặt Trời. 8 hành tinh còn lại, ngoài chuyển động xung quanh Mặt Trời còn chuyển động tự quay quanh mình.

- Trái Đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời => Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống tồn tại và phát triển.

Trái Đất trong hệ Mặt Trời

II. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

- Vào thời cổ đại, hầu hết con người đều nghĩ rằng Trái Đất là một mặt phẳng. Tuy nhiên, thế kỉ thứ IV trước công nguyên, triết gia người Hi Lạp Arixtot đã đưa ra các bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu.

Hình dáng của Trái Đất

- Trái Đất có bán kính Xích đạo là 6 378km, diện tích bề mặt là 510 triệu km2. Nhờ có kích thước và khối lượng đủ lớn, Trái Đất đã tạo ra lực hút giữ được các chất khí làm thành lớp vỏ bảo vệ mình.

Kích thước của Trái Đất

Luyện bài tập vận dụng tại đây!