Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Khan hiếm nước ngọt

Bài làm

        Khan hiếm nước ngọt là văn bản nghị luận đã nêu lên tình trạng báo động trên toàn thế giới về nguồn nước ngọt đang bị đe dọa. Từ đó nhắc nhở con người phải sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nước ngọt. Tác giả khéo léo đã dẫn vào văn bản khi đưa ra những lầm tưởng của con người về việc nghĩ rằng nước ngọt phủ khắp hành tinh và đưa ra nhận định đó là nước mặn để con người có nhận thức đúng hơn về nguồn tài nguyên của mình. Tiếp theo đó, tác giả đưa ra hàng loạt thực trạng khan hiếm nước ngọt, đặc biệt những khu vực vùng sâu vùng xa dẫn đến những bất tiện cho người dân và nguyên nhân chủ yếu là do con người đã sử dụng quá nhiều nước cho các nhu cầu của mình. Từ đó tác giả đưa ra bài học nhận thức nhằm kêu gọi mọi người sử dụng hợp lí nguồn nước ngọt và khai thác đúng mực để nguồn tài nguyên quý giá này sẽ không bị mất đi và ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của nhân loại.