WRITING - UNIT 8: SPORTS AND GAMES

1. What is the name of the sport/ game? (Tên của môn thể thao/ trò chơi là gì?)

Mở đầu đoạn, các em hãy giới thiệu tên môn thể thao/ trò chơi mình yêu thích. Để trả lời cho câu hỏi trên các em có thể dùng cấu trúc:

I like/ love/ enjoy playing + tên môn thể thao/ trò chơi… (Tớ thích chơi…)

My favourite sport/game is + tên môn thể thao/ trò chơi … (Môn thể thao/ trò chơi yêu thích của tớ là…)

Một số môn thể thao/ trò chơi các em có thể viết về như: football (bóng đá), volleyball (bóng chuyền), tennis (quần vợt), table tennis (bóng bàn), badminton (cầu lông), basketball (bóng rổ), chess (cờ vua), swimming (bơi lội), boxing (quyền anh),...

Ví dụ:

I enjoy playing basketball.

(Tớ thích chơi bóng rổ.)

My favourite sport is football.

(Môn thể thao yêu thích của tớ là bóng đá.)

 

2. Is it a team or an individual sport/ game? (Đó là môn thể thao/ trò chơi đồng đội hay cá nhân?)

Tùy vào số lượng người tham gia môn thể thao/ trò chơi mà các em sẽ viết nó là môn thể thao đồng đội (nhiều người chơi) hay là cá nhân (chỉ một người tham gia).

Ví dụ:

Để nói về môn bóng đá, các em có thể viết:

It is a team sport.

(Đó là môn thể thao đồng đội.)

Để nói về trò đua xe đạp các em có thể viết:

It is an individual game.

(Đó là một trò chơi cá nhân).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!