Một trong những kiến thức thực tế rất hay các em học trong chương trình THCS là Thống kê. Bài tập chương Thống kê có đáp án và lời giải chi tiết cùng phương pháp cụ thể từng bài, từng dạng bài về Bảng số liệu thống kê, tần số dấu hiệu, biểu đồ... giúp các em củng cố kiến thức để ôn tập tốt các bài kiểm tra và kì thi giữa kì, cuối kì trên lớp.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Các bài tập chương Thống kê được Vungoi.vn chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao, gồm các bài tập có phương pháp, đáp án và lời giải chi tiết giúp các em hiểu rõ bản chất vấn đề về Thống kê và làm tốt bài tập chương này

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Lịch phát hành môn học

Tiếng Anh - Friends Plus - Sách CTST

15-08-2022