Các chuyên đề bài tập về Biểu thức đại số gồm các dạng toán về đơn thức, đa thức, đơn thức đồng dạng, đa thức một biến, nghiệm đa thức một biến.. giúp các em củng cố và luyện tập tốt kiến thức toàn chương đồng thời giúp các em tiếp cận dễ dàng hơn với các đa thức chứa biến.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập về Biểu thức đại số được Vungoi.vn chọn lọc từ dễ đến khó, gồm các bài tập có phương pháp, đáp án và lời giải chi tiết giúp các em hiểu rõ bản chất vấn đề về Biểu thức đại số và làm tốt bài tập toàn chương, đồng thời có kết quả cao trong các bài kiểm tra, các kì thi giữa kì, cuối kì trên lớp.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Lịch phát hành môn học

Tiếng Anh - Friends Plus - Sách CTST

15-08-2022