Các chuyên đề bài tập về Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song gồm các dạng toán quan trọng về hai góc đối đỉnh, quan hệ từ vuông góc đến song song, tiên đề Ơclit.. giúp các em củng cố và luyện tập tốt kiến thức toàn chương đồng thời tiếp cận dễ dàng hơn với mối quan hệ đặc biệt giữa các đường thẳng trong mặt phẳng.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập về Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song được Vungoi.vn chọn lọc gồm các bài tập có phương pháp, đáp án và lời giải chi tiết và các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao giúp các em hiểu rõ bản chất vấn đề để làm tốt bài tập và có kết quả cao trong các bài kiểm tra, các kì thi giữa kì, cuối kì trên lớp.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Lịch phát hành môn học

Tiếng Anh - Friends Plus - Sách CTST

15-08-2022