Khảo sát chất lượng đầu năm là bài kiểm tra của các trường sẽ tổ chức thực hiện vào đầu năm học. Vungoi.vn đã đưa ra bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm tổng hợp các dạng toán về số nguyên, phân số, góc...có phương pháp giải cụ thể giúp các em nắm chắc các kiến thức trọng tâm khi bước vào năm học mới.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án và lời giải chi tiết cùng phương pháp giải cụ thể giúp các em củng cố và ôn luyện tốt kiến thức trọng tâm lớp 6. Đồng thời có kết quả cao trong các bài kiểm tra trên lớp.

Lịch phát hành môn học

Lịch sử và Địa lý - Sách KNTT

02-05-2022

Lịch sử và Địa lý - Sách CTST

02-05-2022

Lịch sử và Địa lý - Sách CD

02-05-2022