Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

I. MỘT SỐ SÂU BỌ KHÁC

1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính

Lớp Sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới động vật, khoảng 1 triệu loài, gấp 2 – 3 lần số loài của các động vật còn lại.

Có hình thái, lối sống và tập tính phong phú để thích nghi với điều kiện sống.

Hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát triển có biến thái, cơ thể lột xác thay đổi hình dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành.

2. Một số đại diện và môi trường sống

Sâu bọ phân bố rộng khắp các môi trường trên trái đất như: dưới nước, trên cạn, sống tự do và kí sinh…

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN

1. Đặc điểm chung

- Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng.

- Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

- Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí.

2. Vai trò thực tiễn

* Lợi ích:

Làm thuốc chữa bệnh: mật ong...

Làm thực phẩm: nhộng, đuông dừa

Thụ phấn cho cây trồng: ong, bướm

Làm thức ăn cho động vật khác

Diệt sâu bọ có hại: ong mắt đỏ, bọ rùa

Làm sạch môi trường: bọ hung

Lớp sâu bọ, đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

* Tác hại:

Gây hại cho cây trồng, cho sản xuất nông nghiệp: rầy, rệp, sâu đục thân, châu chấu...

Là vật trung gian truyền bệnh: muỗi, ruồi, bọ xít...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!