Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

I. Một số giáp xác khác

Giáp xác có số lượng loài lớn, có khoảng 20 nghìn loài

Một số loài thường gặp như: mọt ẩm, con sun, cua đồng, rận nước….

Môi trường sống khác nhau: dưới nước, trên cạn, kí sinh trong cơ thể người và động vật

Lối sống phong phú: sống cố định, sống tự do, sống trong hang ốc, sống kí sinh hay sống nhờ…

Lý thuyết bài Lớp Giáp xác - Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác -  Lib24.Vn

II. Vai trò thực tiễn

Ghi tên các loài em biết vào các ô trống ở bảng sau. | SGK Sinh lớp 7

Hầu hết giáp xác có lợi:

+ Tôm, cua, tép, ghẹ, cáy… là thực phẩm tươi sống hay đông khô, nguyên liệu để chế biến mắm.

+ Một số có giá trị xuất khẩu: cua biển, tôm hùm

Lớp Giáp xác - Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác - Hoc24

Tuy nhiên, một số giáp xác nhỏ có thể gây hại:

+ Truyền bệnh giun sán, kí sinh ở da và mang cá, gây chết cá hàng loạt: chân kiếm kí sinh ...

+ Bám vào vỏ tàu thuyển làm tăng ma sát, giảm tốc độ di chuyển của tàu thuyền và có hại cho các công trình dưới nước (sun bám vào vỏ tàu). 

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!