Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

1. Đặc điểm chung

- Ngành thân mềm có số loài rất lớn và đa dạng:

+ Về kích thước: ốc nước ngọt (vài chục gram), bạch tuộc Đại Tây Dương (vài tấn)

+ Môi trường sống: ao, hồ, sống, suối, cửa sông, biển, đáy biển...

+ Tập tính: chúng có hình thức sống khác nhau từ vùi lấp đến bò chậm chạp, di chuyển nhanh...

- Một số đại diện:

Lý thuyết bài Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm -  Lib24.Vn

Tuy thích nghi rộng như vậy, nhưng cấu tạo cơ thể thân mềm vẫn có các đặc điểm chung

Đặc điểm chung của ngành thân mềm là:

+ Thân mềm, không phân đốt

+ Có vỏ đá vôi, có khoang áo

+ Hệ tiêu hóa phân hóa

+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản

Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển

Lý thuyết bài Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm -  Lib24.Vn

II. Vai trò

Hầu như tất cả các loài thân mềm đều có lợi

Tuy nhiên cũng có một số thân mềm có hại đáng kể

Nêu ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm? - Hoc24

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!