Dân cư, xã hội châu Âu

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá.

            - Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

            - Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ.

            - Tôn giáo: chủ yếu theo Cơ đốc giáo, ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.

            => Các quốc gia châu Âu có sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo.

2. Dân cư châu Âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao.

            - Số dân 727 triệu người (2001), mật độ dân số trung bình thấp: trên 70 người/km2.

            - Phân bố dân cư không đồng đều: tập trung trong các đồng bằng, thung lũng và đặc biệt là các vùng duyên hải; thưa thớt ở vùng núi cao.

            - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp ( không tới 0,1%)

            - Dân số già.

            - Châu Âu có mức độ đô thị hoá cao

            + Tỉ lệ dân thành thị cao 75% dân số.

            + Nhiều thành phố nối tiếp tạo thành dải đô thị.

            + Đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!