Dân cư, xã hội châu Phi

1. Lịch sử và dân cư.

a) Sơ lược về lịch sử.

 

Giảm tải

b) Dân cư.

- Dân cư châu Phi phân bố rất không đều.

+ Dân cư tập trung ở các khu vực: thung lũng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải cực Bắc, cực Nam.

+ Phân bố thưa thớt ở các khu vực: hoang mạc Xa-ha-ra,  Ca-la-ha-ri, vùng trung tâm lãnh thổ,...

- Nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và lịch sử khai thác lãnh thổ.

- Tỉ lệ dân đô thị thấp nhưng vẫn có nhiều thành phố. Các thành phố lớn thường tập trung ở ven biển – các thành phố cảng.

2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi.

a) Bùng nổ dân số.

- Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% dân số thế giới.

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4%.

=> Hậu quả: Bùng nổ dân số cộng với hạn hán, đại dịch HIV/ AIDS kìm hãm sự phát triển của châu Phi.

b) Xung đột tộc người.

- Nguyên nhân: Châu Phi có hàng nghìn tộc người với thổ ngữ khác nhau.

- Hậu quả: Mâu thuẫn sắc tộc thường xuyên xảy ra tạo cơ hội cho nước ngoài can thiệp và để lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!