Dòng điện - Nguồn điện

I – DÒNG ĐIỆN 

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Đèn điện sáng, quạt điện khi quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

II – NGUỒN ĐIỆN

Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động.

Ví dụ: Pin, Ác quy, …

Mỗi nguồn điện đều có hai cực: Cực dương $\left( + \right)$ và cực âm $\left( - \right)$

Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!